title
Töötajate motivatsiooni, organisatsioonile pühendumise ja tööga rahulolu seosed avalikus sektoris
Relationships between work motivation, organizational commitment and job satisfaction in public sector
author
Aasma, Estrit
supervisor
defence date
language