title
Semantiline koosvõime andmete ühekordse küsimise keskkonnas prototüübi näitel
Semantic Interoperability in the Once-Only Principle Environment on the Example of Prototype
author
Laanemägi, Kevin
supervisor
study program
defence date
language