title
Mustoja seire ja vee kvaliteet
Water Quality and Monitoring of Mustoja
author
Ninep, Egle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information
subunit
Veetehnika õppetool
Chair of Water Engineering