title
Komposiit- ja teraskonstruktsioonide projekteerimine T1 kaubanduskeskuse näitel
Design of composite and steel structures on the example of the "T1" shopping center
author
Sepp, Tanel
keywords
komposiitkonstruktsioonid
stabiilsusarvutus
tulekahjuarvutus
composite constructions
eigenvalue
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus