title
Kohaliku omavalitsuse volikogu poolt taotletud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlus kui omavalitsusgarantii tagaja
Constitutional review proceeding requested by the local government council as a guarantor of the local government guarantee
author
Lass, Sven
keywords
kohaliku omavalitsuse volikogu
kohaliku omavalitsuse garantii
põhiseaduslikkuse järelevalve
põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlus
local government council
local government guarantee
constitutional review
judicial constitutional review
supervisor
defence date
language