title
Väikelaenufirma iseteenindusportaali MVP analüüs ja paranduste kavandamine
The Analysis of a Short-term Loan Company's Self-service MVP, and the Design of Improvements
author
Meriste, Mirja
supervisor
defence date
language
department / college