title
Kohustusliku sõjaväeteenistuse kooskõla inimõigustega
Conscription’s accordance with human rights
author
Suurväli, Joonas
keywords
defence date
language