title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Uuslinna tn 9 korterelamute näitel
Analysis of Building Technology and Site Management based on the Case Study of Apartment Buildings at 9 Uuslinna Street in Tallinn
author
Tšaikovski, Aleksandr
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access