title
Tallinn-Helsingi tunneli läbindamise puur-lõhketööde parameetrite väljatöötamine sinisavis ja graniidis
Elaboration of parameters for blasting in development of Tallinn-Helsinki tunnel for blasting in blue clay and granite
author
Vinni, Kristo Martin
keywords
Tallinn-Helsingi
sinisavi
graniit
Tallinn-Helsinki
blue clay
granite
supervisor
defence date
language