title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Mustakivi tee 17 laiendatava Laagna Prisma kaubanduskeskuse näitel
Analysis of construction technology and building site management based on the case study of Laagna Prisma shopping center at 17 Mustakivi road in Tallinn
author
Luik, Markel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.06.2028.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 07.06.2028. Not available at academic unit.