title
Таллинский Политехник № 5 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
18.02.1983
language