title
Veebipõhise üheleherakendusena toimiva sõidupiletite kassamüügitarkvara prototüüpimine
Prototyping Single Page Application for Public Transport Ticket Sales
author
Roos, Ingmar
keywords
üheleherakendus
tarkvara prototüüpimine
ticket sales
software prototyping
supervisor
defence date
language