pealkiri
Veebipõhise üheleherakendusena toimiva sõidupiletite kassamüügitarkvara prototüüpimine
Prototyping Single Page Application for Public Transport Ticket Sales
autor
Roos, Ingmar
märksõnad
üheleherakendus
tarkvara prototüüpimine
ticket sales
single page application
software prototyping
kaitsmiskuupäev
keel