title
Erinevate faktorite mõju poliitika instrumendi valikule ja mõjususele kilekotipoliitika näitel
Plastic bag policy: the influeence of different factors on the choice and effectiveness of policy instruments
author
Vahtramaa, Eva Liisa
supervisor
defence date
language