title
Isiklike finantstegevuste jälgimise rakenduse kavandamine
Designing a personal finance tracking application
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2027
department / college