title
Kahjukäsitluse süsteemi laienduse analüüs ja kavandamine ettevõtte Seesam Insurance AS-i näitel
Claims Handling System Extension Analysis and Design, Based on the Example of Seesam Insurance AS
keywords
Seesam Insurance AS
süsteemi laiendus
system extension
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Sandberg, Martin
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
department / college