title
Tudengivormeli FEST18 akuelemendi mudeli arendamine ja analüüsimine
Development and analysis of battery element model for the formula student car FEST18
keywords
NARX tehisnärvivõrk
akuhaldussüsteemid
NARX artificial intelligence
battery managment system
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus