title
Tarbijate ostukäitumise mõjurid pagaritoodete ostmisel
Factors Influencing Purchase Behavior when Buying Bakery Products
author
Üle, Marko
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network