title
Eesti ministeeriumide värbamise ja valiku protsesside vastavus avaliku teenistuse seadusele ja selle eesmärkidele
The Compatibility of Recruitment and Selection Processes of Estonian Ministries with the Civil Service act and its Goals
author
Ploom, Piret
defence date
language