title
Korduskasutuseks kõlbmatute tarbijajärgsete tekstiilide ringlussevõtt: kogumis- ja sorteerimissüsteemide rakendamise potentsiaal Eestis
Recycling End-of-Life Textiles: the Potential of Implementing Collection and Sorting Systems in Estonia
author
Praks, Ele
keywords
end-of-life textiles
postconsumer textiles
collection and sorting
collection strategies
defence date
language