title
Üldehituse omanikujärelevalve tööaja analüüs tellija püstitatud eesmärkide saavutamiseks
Working time analysis of general construction supervisor to fulfill the clients stated requirements
author
Jõeleht, Reg
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access