title
Eesti keskkonnasõbralike ettevõtete konkurentsieelised välisturgudel
Competitive advantages of Estonian environmentally friendly companies in foreign markets
author
Pani, Evelin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network