title
E-mobiilsuse rakendamine Egiptuses kasutades kultuuridevahelist turundusmeetodit
E-mobility implementation in Egypt using intercultural marketing method
author
Shama, Hazem Ibrahim Aboelyazid
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus