title
Keraamilisest komposiidist pidurduselementide valmistustehnoloogia tudengivormelile
Ceramic composite braking element manufacturing technology for Formula Student class car
keywords
keraamik maatriks komposiidid
ceramic matrix composites
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal