title
Valuutariski maandamise poliitikate mõju rahvusvahelise ettevõtte kasumlikkusele
The impact of currency hedging policies on the profitability of an international company
author
Kallio, Bea Sofia
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus