pealkiri
Valuutariski maandamise poliitikate mõju rahvusvahelise ettevõtte kasumlikkusele
The impact of currency hedging policies on the profitability of an international company
autor
Kallio, Bea Sofia
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus