title
Juurutusjuhiste modelleerimis- ja publitseerimisvahend Eesti tervishoiu teenustele
Implementation guide building and publishing tool for Estonian healthcare services
author
Metsaveer, Gen
supervisor
defence date
language
department / college