title
Automaatse tootmissüsteemi analüüs ja parendamine lean meetodil
Analysis and improvement of an automated production system by lean approach
author
Ramankutty, Anand Kaiparavalappil
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus