title
Skandinaavia õiguse mõju Eesti perekonnaõigusele.Õigus-ajalooline analüüs
The Scandinavian Impact to Estonian Family Law. Legal and Historical Analysis
author
Stempitskii, Aleksandr
defence date
language