title
Minimaalsuse põhimõtte järgimine avalikes andmekogudes olevate andmete töötlemisel
Following the principle of minimality in public databases during personal data precessing
keywords
minimaalsuse põhimõte
avalikud andmekogud
andmete töötlemine
the principle of minimality
public databases
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network