title
Ehitustehnoloogia ja - korralduse analüüs Tallinn, pärnu mnt 162, Tallinna Ehituskooli praktikabaasi ehitustööde näitel
The analysis of Building Site Management solution of an Educational Premises at Pärnu mnt.162 street, in Tallinn, Estonia.
author
Tammekivi, Taavi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access