title
Ajakirjanike töökiusamise eripära ning seos vaimse tervisega
The specific nature of journalists workplace bullying and its relationship with their mental health
author
Arak, Kelly
keywords
kiusamise põhjused
kiusamise vormid
kiusamise tagajärjed
ajakirjanikud
supervisor
defence date
language