title
Enantioselektiivne organokatalüütiline tsüklopentaan-1,2-diooni Michaeli liitumine-tsükliseerimine α,β-küllastumata aldehüüdidele
Enantioselective organocatalytic Michael addition/cyclization of cyclopentane-1,2-dione to α,β-unsaturated aldehydes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information