title
Jalahaavandite käsitluse tulemuslikkust ja kulusid mõjutavate tegurite leidmine Eesti diabeedipatsientide ravikindlustuse andmete põhjal
Identifying Determinants Affecting Foot Ulcer Management Outcomes and Costs Based on Insurance Reimbursement Data of Diabetic Patients in Estonia
author
Pärt, Krisseliine
keywords
jalahaavandid
patsiendid
foot ulcer
diabet
patients
supervisor
defence date
language