pealkiri
Jalahaavandite käsitluse tulemuslikkust ja kulusid mõjutavate tegurite leidmine Eesti diabeedipatsientide ravikindlustuse andmete põhjal
Identifying Determinants Affecting Foot Ulcer Management Outcomes and Costs Based on Insurance Reimbursement Data of Diabetic Patients in Estonia
autor
Pärt, Krisseliine
märksõnad
jalahaavandid
patsiendid
foot ulcer
diabet
patients
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel