title
Euroopa Liidu struktuuritoetuste mõju Eesti majandusele võrreldes teiste uuemate liikmesriikidega
Impact of European Union structural funds on the economies of the member states
author
Sepa, Ann
defence date
language