title
Eesti Energia Õlitööstus AS kruvikonveier poolkoksi transportimiseks
Eesti Energia Õlitööstus AS screw conveyor for semi-coke transportation
Винтовой конвейер полукокса завода масел - Eesti Energia Õlitööstus AS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information