title
Euroopa ühenduse koostalitluse raamistiku riigi täitmise rakendamine EL eksperdi perspektiivis avaliku halduse tasandil
Risk factors for the successful implementation of the new European interoperability framework from the EU expert’s perspective at the level of public administration
author
Baltabaev, Timur
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus