title
Uuringu- ja arendusväljaminekud Eesti tarkvaraettevõtetes: kulutuste kapitaliseerimise põhjused
Accounting for Research and Development Costs in Estonian Software Companies: Motives and Reasons Behind Capitalization
author
Mullo, Anton
keywords
supervisor
defence date
language