title
Stipendium vs palk sportlaste ja treenerite töötasustamisel: eeskostekoalitsioonid ja poliitika muutused
Scholarship vc salary in paying wages for athletes and coaches: advocacy coalitions and policy changes
author
Viide, Jaanus
keywords
eestkostekoalitsiooni raamistik
spordistipendiumide probleem
koalistioonid
spordialaliidud ja spordiklubid
sports scholarship problem
coalitions
state institutions
sports federtions and sports clubs
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus