pealkiri
Stipendium vs palk sportlaste ja treenerite töötasustamisel: eeskostekoalitsioonid ja poliitika muutused
Scholarship vc salary in paying wages for athletes and coaches: advocacy coalitions and policy changes
autor
Viide, Jaanus
märksõnad
eestkostekoalitsiooni raamistik
spordistipendiumide probleem
koalistioonid
spordialaliidud ja spordiklubid
sports scholarship problem
state institutions
sports federtions and sports clubs
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.