title
Poolautomaatse pressimismasina projekteerimine ja valmistamine
Design and manufacture of semi-automatic pressing machine
author
Iljenko, Stepan
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus