title
Ensto Grupi tarneahela riskide kaardistamine ja hindamine
Supply chain risk identification and assessment for Ensto Group
author
Siitsman, Kadri
keywords
tarneahela risk
riskide kaardistamine
riskijuhimine
riskide maandamisstrateegiad
risk identification
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit