title
Põhjamaade alternatiivturgude volatiilsuse modelleerimine tuginedes GARCH-tüüpi mudelitele
Modelling the volatility of Nordic alternative markets using GARCH models
author
Metsküla, Sander
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus