pealkiri
Põhjamaade alternatiivturgude volatiilsuse modelleerimine tuginedes GARCH-tüüpi mudelitele
Modelling the volatility of Nordic alternative markets using GARCH models
autor
Metsküla, Sander
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus