title
Turbeinfo ja sündmuste halduse süsteemi (SIEM) vältimise ja vältimise avastamise meetodite analüüs
Analysis of Security Information and Event Management (SIEM) Evasion and Evasion Detection Methods
author
Zeinali, Seyed Morteza
keywords
defence date
language