title
PDF-piletite genereerimise süsteemi kaasajastamine ettevõtte Ridango AS näitel
Modernization of the PDF Tickets Generation System on the Example of Ridango AS
author
Sooväli, Martin
keywords
supervisor
defence date
language
department / college