title
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate IT-intsidentide automaatse haldamise süsteemi kavandamine ja rakendamine
Design and Implementation of an Automated IT Incident Management System for Small and Medium-sized Enterprises
author
Hasan, Md Nazmul
keywords
automaatne juhtumihaldus
elastiline virn
intsidentide suhtlus
intsidentidele reageerija
intsidentidest osavõtja
virtuaalne masin
automated incident management
Dispatch
Mettermost
elastic stack
incident communication
incident responder
incident participant
PagerDuty
OpsGenie
xMatters
defence date
language
department / college