pealkiri
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate IT-intsidentide automaatse haldamise süsteemi kavandamine ja rakendamine
Design and Implementation of an Automated IT Incident Management System for Small and Medium-sized Enterprises
autor
Hasan, Md Nazmul
märksõnad
automaatne juhtumihaldus
elastiline virn
intsidentide suhtlus
intsidentidele reageerija
intsidentidest osavõtja
virtuaalne masin
automated incident management
Dispatch
Mettermost
elastic stack
incident communication
incident responder
incident participant
PagerDuty
OpsGenie
xMatters
kaitsmiskuupäev
keel
instituut / kolledž