title
Tehnogeensete rajatiste mõju mullaelustikule
The impact of the technological installations on soil biota
author
Kaasik, Katrina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal